BENGKEL KEARAH PRODUKTIVITI ORGANISASI MELALUI STRATEGI GAYA KEPIMPINAN KREATIF DAN INOVASI

1 October 2012, Comments 0

BENGKEL KEARAH PRODUKTIVITI ORGANISASI MELALUI  STRATEGI GAYA KEPIMPINAN KREATIF DAN INOVASI  12 & 13 December 2012 ,PWTC , Kuala Lumpur Malaysia

Kita semua tahu bahawa seorang pemimpin yang cekap dan berpandangan jauh biasanya mementingkan prestasi kerja yang tinggi. Sekiranya mereka diberikan satu tugasan, dari awal perancangan hingga kesesuatu matlamat yang perlu dicapai, tahap perlaksanaan mereka selalunya membanggakan. Semangat kepimpinan begini bolih dilihat di kalangan pemimpin yang berjaya. Mereka biasanya menyediakan pelan tindakan yang arah tujunya ialah untuk mencapai sukses atau kemenangan maksima buat pasukan atau organisasi mereka. Pemimpin-pemimpin begini biasanya adalah individu yang cukup dinamik, bertenaga dan penuh inspirasi.

Semasa mencari penyelesaian dan jawapan bagi masalah tertentu, sesaorang pemimpin perlu menggunakan cara-cara atau ide-ide yang berinovasi dan kreatif. Ada terdapat pemimpin-pemimpin gagal menjana ide-ide menarik  oleh kerana kekurangan ilmu baru. Mereka perlu banyak membaca dan mencari pengalaman baru bagi meningkatkan ilmu tersebut.

Kursus ini akan mendedahkan kepada peserta-peserta teknik-teknik dan cara berfikir dengan lebih kreatif dan berinovasi. Malahteknik-teknik ini bukan sahaja bolih dipraktikkan ditempat kerja, malahan ia juga bolih digunakan di mana-mana sahaja.

 

KANDUNGAN KURSUS

 

  1. Transformasi Diri : Mengapa perlu inovasi dan kreativiti di dalam kepimpinan dan perlaksanakan tugas?

 

  1. Jenis-jenis Kepimpinan dan kerja berpasukan

 

3.   Kefahaman dan Inspirasi Ide Teknik Kreativiti dan Inovasi di dalam penyempurnaan tugas dan objektif maksima

 

4.   Mengadakan Piagam Pasukan (TEAM Charter)

5.   Membangunkan Kepimpinan yang Bervisi dan Strategik

  1. Bagaimana merancang visi yang bertenaga dan jelas
  2. Cara-cara mencapai matlamat-matlamat

 

6.    Meningkatkan Prestasi Kepimpinan

a.   Membina, memotivasikan dan memimpin pasukan yang efektif

b.   Keupayaan dan sikap yang penting untuk memimpin

  1. Mempraktik penyerahan kuasa/tugas bolih menggalakkan pembangunan sumber manusia

 

7.    Pengurusan Keupayaan Pembangunan Sebuah Organisasi

a.   Menggalakkan budaya kerja kreatif dan berinovasi

b.   Cara-cara Pengurusan Yang Patut Dicontohi

c.   Menubuh Jawatan Kuasa menyelia dan usaha pembelajaran berterusan

 

8.    Mempromosikan Inovasi Produk dan Perkhidmatan Organisasi

a.   Warga kerja digalakkan mengamalkan inovasi dan kreativiti

b.   Pemimpin perlu mangamalkan juga inovasi dan kreativiti semasa bertugas

 

9.   Berfikir dan Bertindak secara Efektif diDalam Pencapaian Inovasi dan Kreativiti Diri dan Organisasi

 

10.   Implimentasi PELAN TINDAKAN peribadi dan Merencana Masa Hadapan

a.   Merancang pelan jangka masa pendek, pertengahan dan panjang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>